Despre RadonCONTROL

BenefiCII

De ce RadonCONTROL?

Alege cu încredere serviciile oferite de noi!

LABORATOR AUTORIZAT CNCAN
PROFESIONALIM
Experienţă

RADONCONTROL S.A. este un spin-off unic în România care combină rezulatele cercetărilor realizate în cadrul Laboratorului de încercări Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC) de la Universitatea Babeș-Bolyai, cu experiența, viziunea și capitalul unor investitori privați, în vederea oferirii de servicii și produse specifice în domeniul radonului.

Laboratorul LiRaCC reprezintă un laborator complet din România în domeniul radonului, abilitat de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare – CNCAN prin Certificat de desemnare CNCAN nr. LI 04_LiRaCC_UBB/2018 să desfăşoare investigaţii şi măsurarea concentraţiei de radon în probe din factorii de mediu (aer, apă, sol), prin adoptarea standardelor naţionale şi europene în practica curentă în cadrul procedurilor de încercare.

Experienţa şi recunoașterea internațională de peste 18 ani a echipei de cercetători şi infrastructura de cercetare dezvoltată prin implementarea cu succes a 18 proiecte de cercetare naţionale/ internaţionale au consolidat în cadrul LiRaCC un nucleu de competenţă ştiinţifică de înalt nivel în domeniul cercetărilor de radon.

Exemple în acest sens sunt proiectele finalizate/în curs de implementare care ne-au adus recunoaşterea în domeniul radonului:

(1) realizarea, la această dată, a primei baze de date referitoare la măsurările de radon prin metoda pasivă de măsurare în aerul din interiorul clădirilor din România, conţinând aproximativ 7.000 de măsurători;

(2) elaborarea hărții de radon pentru 25 județe, preponderent situate în regiunile de Centru, Vest si Nord-Vest ale României, integrate în coordonatele recomandate de Comisia Europeană (EC – JRC), în cadrul proiectului “Harta de radon (rezidenţial, geogenic, apă) pentru regiunile de Centru, Vest şi Nord-Vest ale României -RAMARO”;

(3) dezvoltarea şi implementarea cu succes, în premieră naţională, a metodelor de remediere a concentraţiilor de radon în case din zona Băița-Ștei (jud. Bihor), în cadrul proiectului pilot POSCCE „Implementarea tehnicilor de remediere a radonului în locuințe din zona minei
uranifere Băița – IRART”
;

(4) dezvoltarea în premieră europeană, testarea, validarea şi certificarea unui prototip sistem inteligent de monitorizare a calităţii aerului interior (radon, CO2, CO, VOC, temperatură, presiune, umiditate) cu transmitere la distanţă a datelor, în cadrul proiectului „Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România – SMART_RAD_EN”;

(5) elaborarea pentru zonele metropolitane ale oraşelor Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi Sibiu a unor hărţi interactive cu rezoluţie ridicată pe baza rezultatelor de radon, în corelaţie cu parametrii de calitate ai mediului interior şi indicele de eficienţă energetică pentru 1000 case investigate în cadrul proiectului SMART_RAD_EN (www.smartradon.ro).